bg

17 June, 2019

Nhà Thờ Mằng Lăng

Nằm cách thành phố Tuy Hòa 35km về phía bắc, nhà thờ của Lăng Lăng là một trong những nhà thờ cổ nhất ở Việt Nam, được xây dựng vào năm 1892. Nó đặc biệt chứa một cuốn sách in. ngôn ngữ quốc gia đầu tiên của nước ta.

thông tin