bg

25 March, 2020

Nhà hàng Hoa Mai

  • Vị trí: Tầng M của Khách sạn Sài Gòn Phú Yên
  • Diện tích: 252m2
  • Sức chứa: 150 – 300 khách

thông tin